SMLW NASZ DOM
PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom”  w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej:

 

ZAD I Remont elewacji z ociepleniem ściany w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kościuszki 50.

ZAD II Ocieplenie pasa rynnowego z wymianą obróbek blacharskich w budynku wielorodzinnym przy ulicy 3 Maja 7.

ZAD III Wymiana pionów WLZ na klatkach schodowych z podejściami do mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ulicy Batorego 11.

ZAD IV Wykonanie przykanalików z podejściami do pionów w budynku  wielorodzinnym przy ulicy Widnichowska 24.

ZAD V Zakup i montaż zaworów termostatycznych i głowic grzejnikowych produkcji Danfoss  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej.

ZAD VI Zakup i montaż węzłów cieplnych oraz przygotowanie pomieszczeń  z przeznaczeniem na węzły cieplne w budynkach Widnichowska 1, Widnichowska 1A, Widnichowska 3.

ZAD VII Montaż ciepłomierzy w węzłach grupowych w celu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w budynkach: Kościuszki 38 C i Kościuszki 38B, Kościuszki 42 i Kościuszki 42E, 3 Maja 7 i Kilińskiego 3, 3 Maja 5, 3 Maja 9 i Kilińskiego 1, Lipowa 16  i  Lipowa 18.

ZAD VIII Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci ciepłowniczej wraz z doborem układu pomiarowo - rozliczeniowego i regulacji ciśnienia do budynków Sportowa 25, Kościuszki 38E i Kościuszki 38F.

Oferty prosimy składać w terminie do 19.02.2024 r. do godziny 10ºº

Więcej…
 
Harmonogram odczytów podzielników PDF Drukuj Email

 

ODCZYTY PODZIELNIKÓW z Firmy Metrona

Więcej…
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
Posiedzenie Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” 30.01.2024r. PDF Drukuj Email

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 30.01.2024 r. o godz. 17.30 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Spotkanie Rady Nadzorczej z Prezydium Związków Zawodowych NSZZ „Solidarność”.
 3. Przyjęcie protokołu nr 16/2023 z dnia 28.11.2023 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 17/2023 z dnia 19.12.2023 r.
 5. Przyjęcie protokołów z Komisji Rewizyjnej z dnia 27.11.2023 r., 06.12.2023 r.
 6. Przyjęcie protokołu Komisji Technicznej z dnia 27.11.2023 r.
 7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej Plany Pracy Rady Nadzorczej i Komisji statutowych na 2024 rok.
 8. Informacja Zarządu dotycząca realizacji wniosków z Walnych Zgromadzeń w 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo – finansowego SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej na 2024r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zajmowanych przez osoby będące członkami Spółdzielni i nie będące członkami Spółdzielni.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za centralne ogrzewanie dla lokalu usługowego mieszczącego się przy PL. Ks. Anny Mazowieckiej 2/1A.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za centralne ogrzewanie dla lokalu usługowego mieszczącego się przy PL. Ks. Anny Mazowieckiej 2/1B.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu remontowego SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej na 2024r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
 15. Sprawy różne.

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej SML-W „Nasz Dom”
Marta Kolator

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 61

Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK

DO POBRANIA

PRZTARGI I KONKURSY

INNE