ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN W dniu 8.05.2019r. PDF Drukuj Email

Prezydium  Rady  Nadzorczej SML-W „ Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie  informuje, iż w dniu 8.05.2019r.  o godzinie 18.00 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej SML-W „ Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z dnia 16.04.2019r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji biegłego rewidenta z oceny sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo- finansowego Spółdzielni za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia wykonania planu remontowego Spółdzielni za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania z  działalności Rady Nadzorczej na  2018 rok.
 9. Informacja Zarządu o czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia w 2019 roku.
 10. Informacja Zarządu w sprawie propozycji podziału nadwyżki przychodów nad kosztami, wynikającymi z rachunku zysków i strat za 2018 rok.
 11. Przyznanie premii za miesiąc kwiecień 2019 roku dla członków Zarządu   SML-W „ Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
 12. Sprawy różne.

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 

Monika Olbryś- Zegarowska

 

 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK