PRZETARG NA ZADANIA PDF Drukuj Email

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Nasz Dom”  w Ostrowi Mazowieckiej  ogłasza  przetarg  nieograniczony na zadania jak niżej :

Zad 1. Remont wraz z malowaniem klatek schodowych w bloku przy ulicy Okrzei 5B.

Zad 2. Remont wraz z malowaniem klatek schodowych w bloku przy ulicy 3Maja 40.

Zad 3. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej pomiędzy zabezpieczeniem głównym a wyłącznikiem głównym w bloku przy ulicy 3 Maja 72.

Zad 4. Przebudowa przykanalika w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w budynku przy ulicy Kilińskiego 2

Zad 5. Przebudowa przykanalika w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w budynku przy ulicy Kościuszki 50

Oferty prosimy składać w terminie do 11.06.2019r do godziny 10ºº

Ofertę w zamkniętych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczona  na stronie internatowej www.smnaszdom.pl.

 

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział techniczny tel. 29  74 620 00 wew. 51.  lub 507 138 866

 

dokumenty do porania

 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK