ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RN W DNIU 16.04.2019R. PDF Drukuj Email

Ostrów Maz. dnia 08.04.2019 r.

Sz. P.

Prezydium RN SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w dniu 16.04.2019 r. o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w SML-W „Nasz Dom” ul. Lipowa 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek dzienny posiedzenia:

 

Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z dnia 25.02.2019 r.
 2. Przyjęcie protokołu z dnia 12.03.2019 r.
 3. Informacja Zarządu n/t realizacji wniosków z Walnego zgromadzenia z 2018 r.
 4. Uzgodnienie terminu Walnego Zgromadzenia w 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu obsługi posiedzeń Rady Nadzorczej.
 6. Analiza kosztów ogrzewania z podziałem na budynki za 2018 r.
 7. Analiza realizacji inwestycji przy ulicy Okrzei - stan wykonania prac po 1 kwartale 2019r.
 8. Analiza załatwiania przez Zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków za I kwartał 2019 r.
 9. Analiza wykonania planu remontowego z podziałem na wykonanie prac remontowych przez własną grupę remontowa oraz wykonawców z zewnątrz za I kwartał 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia stawek opłat na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Widnichowskiej 13.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego SML-W „Nasz Dom” na 2019r. wprowadzającej zakup ciągnika ogrodniczego.
 12. Przyznanie premii za miesiąc marzec 2019 r. dla Zarządu SML -W „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej.
 13. Sprawy różne

Materiały będące przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni.

Przewodnicząca RN Monika Olbryś-Zegarowska

Otrzymują : Członkowie RN

 1. Monika Olbryś-Zegarowska
 2. Krzysztof Ziemak
 3. Wojciech Kolator
 4. Zuzanna Kiędzierska
 5. Martyna Łuczkowska
 6. Agnieszka Kaczmarek
 7. Janina Piędziak
 8. Jerzy Rzepczyński
 9. Wioletta Milewska
 10. Jadwiga Wagner
 11. Joanna Wardaszka
 12. Gł.Księgowa
 13. Zarząd Sp-ni
 
Free joomla templates designed by Lonex.

SYSTEM E-BOK