ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA PDF Drukuj Email

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA


Zarząd SML-W „Nasz Dom” w Ostrowi Maz. zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w_dniu 11 maja 2024 r. o godz. 9:00 w MOSIR ul. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej (hala sportowa).
Mandaty będą wydawane członkom Spółdzielni od godz. 8:30,

Uzupełniony i uporządkowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór komisji: mandatowo — skrutacyjnej, wyborczej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Odwołanie członków Rady Nadzorczej :
  • a) Marty Kolator, Agnieszki Kaczmarek, Grażyny Czajńskiej, Marleny Baranowskiej, Krzysztofa Michalika, Stanisława Dylewskiego
  • b) Marii Morawskiej
  • c) Hanny Relugi, Henryka Wilczewskiego.
  Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwał.
 5. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej — sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie uzupełnieniaskładu Rady Nadzorczej.
 7. Zamknięcie obrad.

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z projektami uchwał na stronie internetowej Spółdzielni www.smnaszdom.pl, w zakładce e-bok oraz w biurze Spółdzielni przy ul. Lipowej 4 w godzinach jej pracy tj. od godz. 7:00 do 15%. Będą one dostępne na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu znajduje się na stronie www.smnaszdom.pl w zakładce dokumenty do pobrania i w biurze Spółdzielni.

Zarząd SML-W „Nasz Dom”

 

Pełny tekst zawiadomienia : Zawiadomienie o zwolaniu WZ uzupelnienie.pdf

.

 
Free joomla templates designed by Lonex.